Administracja 22 754 42 02

biuro@przychodniakonstancin.pl

Zamówienia publiczne i konkursy ofert

Aktualne:

Ponowne rozpisanie konkursu na usługi laboratoryjne 2019-2021


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań USG 2019-2020


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań RTG 2019-2020 Zamówienia publiczne (rozstrzygnięte):

 

Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek w 6 częściach 2015


Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek w 6 częściach 2014


Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek w 6 częściach 2013


Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek w 6 częściach 2012


Świadczenie usług zdrowotnych w 4 częściach (badania laboratoryjne, RTG, RTG zęba, USG) 2011-2012


Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek w 6 częściach 2011


Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłów gazowych w dwóch budynkach SPZZOZ 2010


Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek w 5 częściach 2010Konkursy ofert (rozstrzygnięte):

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań RTG 2017-2018

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań USG 2017-2018


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej 2016-2018


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań RTG 2015-2016

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań USG jamy brzusznej 2015-2016


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań RTG 2013-2014

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań USG 2013-2014


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej 2013-2015 (ponowiony)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej 2013-2014Konkursy ofert unieważnione:

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej 2019-2021

Skip to content