Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej 2013-2014

Dokumenty do pobrania:


Odwołanie:

Firma Alpha Medical Laboratoria Sp. z o.o. w dniu 10.12.2012 r. złożyła odwołanie w trybie Art. 154 ust. 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych


Rozstrzygnięcie konkursu: