Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań RTG 2015-2016