Zostań naszym Pacjentem!


kliknij po więcej

Przychodnia Rej nr 1

ul. Warecka 15A

Read more

Przychodnia rej nr 2

ul. Pocztowa 6

Read more

WOZ Opacz

Opacz 8

Read more

WOZ Słomczyn

ul. Wilanowska 277

Read more
 • Świadczenia POZ - za wyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ - udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Świadczenia profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach lekcyjnych, zgodnie z harmonogramem pracy szkół. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ dostępne są w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego, oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
  Świadczenia POZ
 • Każdy ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z NFZ. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie deklaracji (zakładka REJESTRACJA na górze tej strony). Wybór można bezpłatnie zmienić nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym, lub gdy następuje taka konieczność niezależnie od pacjenta. Każda kolejna zmiana wiąże się z opłatą 80zł.
  Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ
 • Świadczenia lekarza POZ obejmują: profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne, świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia, udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem, wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta, orzekanie o stanie zdrowia, inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.
  Lekarz POZ
 • Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak: świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym: wizyty patronażowe w 3-4.(trzecim-czwartym) miesiącu zycia i - o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka - także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka, testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat; świadczenia profilaktyki gruźlicy; świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta; świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta; świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.
  Pielęgniarka POZ
 • Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym: edukację w zakresie planowania rodziny; opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, edukację przedporodową u kobiet w ciąży (także wysokiego ryzyka), od 21. tyg ciąży do rozwiązania; opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. m-ca życia, w ramach wizyt patronażowych; opiekę w chorobach gin., w tym pielęgnacyjną nad kobietą po operacji gin. lub onkologiczno-gin. w okresie od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, na podstawie skier. lekarza oddziału, który wykonał operację; wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej poz i w domu pacjenta; pobieranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, o ile umowa świadczeniodawcy z NFZ obejmuje to świadczenie; opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.
  Położna POZ
2 czerwca, 2021

Nowy ginekolog w Przychodni rejonowej nr 1 przy ul.Wareckiej 15A

Szanowni Pacjenci!   Informujemy, że do naszego zespołu dołączył nowy lekarz ginekolog: Grzegorz Szczerbiński, Specjalista ginekologii i położnictwa. W związku z powyższym zmieniły się godziny

30 marca, 2021

Szybkie testy na grypę w naszych placówkach!

Szanowni Pacjenci!   W naszych placówkach istnieje możliwość wykonania szybkiego testu na grypę. Koszt testu to 25zł.    

25 marca, 2021

Podziękowania

Szanowni Pacjenci!   Chcielibyśmy z całego serca podziękować Państwu za wyrazy wdzięczności i sympatii w związku ze szczepieniami przeciwko COVID-19, prowadzonymi w naszych placówkach.

29 stycznia, 2021

Szczepienia przeciwko COVID-19

Szanowni Pacjenci!   Z przyjemnością informujemy, że szczepimy przeciwko COVID-19 we wszystkich naszych placówkach!

28 stycznia, 2021

Szczepienia przeciwko grypie dla Pacjentów 75+

Szanowni Pacjenci! Zapraszamy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie osoby w wieku 75+ W celu umówienia szczepienia prosimy kontaktować się z naszymi placówkami.

17 listopada, 2020

Praca dla Pielęgniarki

Poszukujemy pielęgniarki środowiska nauczania i wychowaia do pracy na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Forma oraz wymiar zatrudnienia do uzgodnienia.   biuro@przychodniakonstancin.pl   tel. 501701889

Skip to content