Zostań naszym Pacjentem!


kliknij po więcej

Przychodnia Rej nr 1

ul. Warecka 15A

Read more

Przychodnia rej nr 2

ul. Pocztowa 6

Read more

WOZ Opacz

Opacz 8

Read more

WOZ Słomczyn

ul. Wilanowska 277

Read more
 • Świadczenia POZ - za wyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ - udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Świadczenia profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach lekcyjnych, zgodnie z harmonogramem pracy szkół. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ dostępne są w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego, oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
  Świadczenia POZ
 • Każdy ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z NFZ. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie deklaracji (zakładka REJESTRACJA na górze tej strony). Wybór można bezpłatnie zmienić nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym, lub gdy następuje taka konieczność niezależnie od pacjenta. Każda kolejna zmiana wiąże się z opłatą 80zł.
  Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ
 • Świadczenia lekarza POZ obejmują: profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne, świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia, udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem, wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta, orzekanie o stanie zdrowia, inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.
  Lekarz POZ
 • Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak: świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 r.ż., w tym: wizyty patronażowe w 3-4.(trzecim-czwartym) miesiącu zycia i - o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka - także w 9. (dziewiątym) miesiącu życia dziecka, testy przesiewowe w 12. (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat; świadczenia profilaktyki gruźlicy; świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta; świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta; świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.
  Pielęgniarka POZ
 • Świadczenia położnej POZ obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym: edukację w zakresie planowania rodziny; opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, edukację przedporodową u kobiet w ciąży (także wysokiego ryzyka), od 21. tyg ciąży do rozwiązania; opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. m-ca życia, w ramach wizyt patronażowych; opiekę w chorobach gin., w tym pielęgnacyjną nad kobietą po operacji gin. lub onkologiczno-gin. w okresie od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, na podstawie skier. lekarza oddziału, który wykonał operację; wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej poz i w domu pacjenta; pobieranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, o ile umowa świadczeniodawcy z NFZ obejmuje to świadczenie; opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.
  Położna POZ
14 kwietnia, 2020

Praca dla ginekologa

28 lutego, 2020

Podejrzewając zarażenie KORONAWIRUSEM nie przychodź do przychodni! Zadzwoń!

  Po wszelkie aktualne informacje odnośnie koronawirusa, zajrzyj na stronę gov.pl -> KLIK  

10 lutego, 2020

Gabinety Stomatologiczne w Opaczy i Słomczynie już otwarte!

        Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do 18 roku życia bezpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ! Istnieje również możliwość udzielenia odpłatnych usług stomatologicznych osobom dorosłym!

17 grudnia, 2019

[2019] Szczepienia przeciwko grypie za 45zł!

Szanowni Pacjenci!   W związku z nadchodzącym szczytem   zachorowań na GRYPĘ   szczepionka 4-walentna w promocyjnej cenie:   45 zł   Warto zaszczepić się

11 grudnia, 2019

Gabinet Stomatologiczny w Opaczy już otwarty!

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do 18 roku życia bezpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ! Istnieje również możliwość udzielenia odpłatnych usług stomatologicznych osobom dorosłym!

30 sierpnia, 2019

PRACA dla Pielęgniarek

Poszukujemy pielęgniarek środowiskowych i szkolnych do współpracy w gminie Konstancin-Jeziorna. Forma oraz wymiar zatrudnienia do uzgodnienia.   biuro@przychodniakonstancin.pl   tel. 501701889

29 sierpnia, 2019

PRACA dla Stomatologa

Poszukujemy stomatologów do współpracy w gminie Konstancin-Jeziorna. Forma oraz wymiar zatrudnienia do uzgodnienia.   biuro@przychodniakonstancin.pl   tel. 501701889

Skip to content