Administracja 22 754 42 02

biuro@przychodniakonstancin.pl

Informacje podstawowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej


ul. Warecka 15A, 05-510 Konstancin-Jeziorna


NIP 1230917286

REGON 016415409

KRS 0000146411

BDO nr rejestrowy: 000119572


tel 22 754 42 02 / 608 458 084


biuro@przychodniakonstancin.pl


Nasze przychodnie


Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Robert Bryzek


Redaktor strony internetowej i BIP – 22 754 42 02

Skip to content