Załatwianie spraw

Dyrektorem SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie jest:

dr Iwona Jakubczyk


Interesantów przyjmuje w każdą środę, w godzinach 10:00-11:00, w swoim gabinecie przy ul. Wareckiej 15A.


iwona.jakubczyk@przychodniakonstancin.plBiuro SPZZOZ znajduje się pod adresem:

ul.Warecka 15A, 05-510 Konstancin-Jeziorna

 

tel 22 754 42 02 / 608 458 084

fax 22 756 43 10

 

biuro@przychodniakonstancin.pl