Dyrekcja

Dyrektorem SPZZOZ w Konstancinie-Jeziornie jest:

dr Iwona Jakubczyk


Interesantów przyjmuje w każdą środę, w godzinach 10:00-11:00, w swoim gabinecie przy ul. Wareckiej 15A.


Kontakt mailowy iwona.jakubczyk@przychodniakonstancin.pl